Regelmatig krijgt CreateYourHappyLife de vraag welke essentiële oliën voor het balanceren van chakra’s ingezet kunnen worden. Om deze vraag te beantwoorden zullen we eerst moeten weten wat chakra’s zijn en hoe etherische oliën hiermee zijn verbonden. Laten we met het eerste beginnen.
Chakra MeditationDe term chakra is afkomstig uit het Sanskriet en betekent WIEL. Een chakra kan worden gezien als een energiewiel. Een kruising tussen ongedefinieerd bewustzijn (de Bron) en jouw eigen energie en materie (ego, geest, mind, emotie, persoonlijkheid en lichaam).
Bij iedere chakra horen bepaalde emoties en bewustzijnsverhalen (overtuigingen) die we in de loop van ons leven hebben ontwikkeld of die we bij onze geboorte hebben meegekregen. De mens kent zeven hoofdchakra’s en daarnaast nog een aantal kleinere chakra’s.
Wanneer je iets in je leven meemaakt(gebeurtenis) dan zorgt de uitkomst van deze gebeurtenis voor bepaalde gevoelens. De manier waarop je dit vervolgens verwerkt, bepaald of iets, al dan niet, in een chakra geparkeerd wordt (onbalans).
Om veranderingen te krijgen in het subtiele niveau van de chakra’s hebben we een middel nodig met een specifieke en subtiele (hoge) frequentie. Etherische oliën worden gezien als de ziel van een plant. Het vluchtige aromatische deel van de plant heeft bepaalde energetische eigenschappen. Deze specifieke (vibrationele) informatie geeft de mens en dier een impuls tot zelfheling.
Wanneer wij ervan overtuigd zijn dat er sprake is van een bepaalde onbalans binnen een chakra dan is de eerste stap, het karakteriseren van de onbalans. Met andere woorden: wat kenmerkt de onbalans? Hoe uit zich het?
Denk bijvoorbeeld eens aan rusteloosheid, gebrek aan concentratie, moeilijk kunnen ontspannen, te veel “ in het hoofd” zitten, etc. Wanneer deze kenmerken zijn uitgediept, kunnen we een passende olie kiezen. Namelijk die (frequentie van) olie die overeenkomt met deze specifieke emoties en bewustzijnsverhalen. Zo hebben uitingen van rusteloosheid en concentratieproblemen verschillende oorzaken.
Vetiver GrassVetiver:
• Geeft stevigheid en aarding wanneer iemand zich niet verbonden voelt met het hier en nu / het leven. Door trauma of moeilijkheden in het verleden kan een overtuiging ontwikkeld zijn dat het leven niet veilig is. Hierdoor kan er niet echt verbinding worden gemaakt met de taken en omstandigheden die voor ons liggen waardoor onze energie van hot naar her gaat.
Frankincense:
• Geeft focus binnen de chaos en schermt je af tegen afleiding. Deze energie geeft concentratie en helderheid in het Boswellia - frankincense tree - Socotra islandhoofd maar ook helderheid over je spirituele pad. Het geeft antwoord op de vraag of het pad wat je loopt jouw pad is of het pad van je omgeving.

 

 

Samengevat kunnen beide oliën bij meerdere chakra’s worden ingezet en is afhankelijk van de kenmerken van de emotionele uitdaging. In dit geval denk je al snel aan het eerste chakra. Het eerste chakra heeft te maken met je wortels, aarding en je veilig voelen op deze aarde. Beide oliën worden echter ook vaak ingezet bij thema’s die verbonden zijn met het 7e chakra (spirituele verbinding). Eigenlijk geldt voor alle etherische oliën dat ze ingezet kunnen worden bij meerdere chakra’s. Nagenoeg alle etherische oliën kunnen ingezet worden bij chakratherapie. Echter, een indeling per chakra is door de thematiek achter de oliën niet zo zwart/wit te maken.

 

Inschrijven voor de verdiepingsworkshop “Emotioneel en Spiritueel in Balans met Essentiële Oliën”

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Uw bericht